loplugin:unusedfields in vcl part3

Desktop / LibreOffice - Noel Grandin [collabora.co.uk] - 17 June 2017 09:07 EDT

Change-Id: I5a6319ba1667af6e9b7b92c22f858188c28c4c61 Reviewed-on: https://gerrit.libreoffice.org/38835

561a02e loplugin:unusedfields in vcl part3
vcl/inc/brdwin.hxx | 2 --
vcl/inc/listbox.hxx | 3 ---
vcl/inc/opengl/x11/X11DeviceInfo.hxx | 1 -
vcl/inc/opengl/x11/salvd.hxx | 1 -
vcl/inc/saldatabasic.hxx | 1 -
vcl/inc/sallayout.hxx | 1 -
vcl/inc/salwtype.hxx | 2 --
vcl/inc/sft.hxx | 11 -----------
vcl/inc/svdata.hxx | 5 -----
vcl/inc/unx/fc_fontoptions.hxx | 11 -----------
vcl/inc/unx/fontmanager.hxx | 9 +--------
vcl/inc/unx/gtk/gtkframe.hxx | 1 -
vcl/opengl/x11/X11DeviceInfo.cxx | 4 ----
vcl/opengl/x11/salvd.cxx | 15 +--------------
vcl/osx/salframeview.mm | 1 -
vcl/osx/salinst.cxx | 1 -
vcl/source/control/imp_listbox.cxx | 17 +----------------
vcl/source/fontsubset/sft.cxx | 22 ----------------------
vcl/source/gdi/sallayout.cxx | 2 --
vcl/source/opengl/OpenGLContext.cxx | 6 ------
vcl/source/window/brdwin.cxx | 3 ---
vcl/source/window/debugevent.cxx | 6 ------
vcl/source/window/menuitemlist.cxx | 4 ----
vcl/unx/generic/app/saldata.cxx | 1 -
vcl/unx/generic/fontmanager/fontconfig.cxx | 26 --------------------------
vcl/unx/generic/fontmanager/fontmanager.cxx | 8 --------
vcl/unx/generic/gdi/cairotextrender.cxx | 2 --
vcl/unx/generic/plugadapt/salplug.cxx | 2 --
vcl/unx/generic/window/salframe.cxx | 2 --
vcl/unx/gtk/gtksalframe.cxx | 6 +-----
vcl/unx/gtk/salnativewidgets-gtk.cxx | 2 --
vcl/unx/gtk3/gtk3gtkframe.cxx | 6 +-----
vcl/unx/gtk3/gtk3salnativewidgets-gtk.cxx | 1 -
vcl/win/window/salframe.cxx | 8 --------
34 files changed, 5 insertions(+), 188 deletions(-)

Upstream: cgit.freedesktop.org


  • Share