hwdb: Add Onda V820w accelerometer transformation matrix

System Internals / systemd - jambonmcyeah [gmail.com] - 14 November 2018 08:54 EST

Added accelerometer transformation matrix for the Onda V820w Tablet

d08819ed7 hwdb: Add Onda V820w accelerometer transformation matrix
hwdb/60-sensor.hwdb | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)

Upstream: github.com


  • Share